Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

 • Ενοποίηση δυο διαμερισμάτων
 • Γκρεμίσματα – Αποξηλώσεις
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Υδραυλικές εργασίες
 • Σχεδιασμός και κατασκευή κουζίνας
 • Ολική ανακαίνιση Μπάνιου
 • Τοποθέτηση πλακιδίων
 • Εργασίες με γυψοσανίδα
 • Εσωτερικές πόρτες
 • Λοιπές εργασίες

 • Release Date: 19 Ιουνίου 2014