Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

Στο συγκεκριμένο έργο ο πελάτης μας ανέθεσε να ανακατασκευάσουμε πλήρως ένα παλιό ισόγειο κτίριο που χρησιμοποιείτο ως σιδηρουργείο. Το κτίριο πέρα από κάποιες τοιχοποιίες και το σκελετό δεν είχε τίποτα άλλο και όλες οι εργασίες έγιναν από την αρχή. Το σκεπτικό της ανακατασκευής ήταν να δημιουργηθούν 3 ενιαίες κατοικίες ώστε αν εξυπηρετούν φοιτητές και νέα ζευγάρια. Οι εργασίες που έγιναν είναι οι κάτωθι :

Έγιναν οι απαραίτητες καθαιρέσεις σε τοίχους, παλιούς σοβάδες και παλιές κατασκευές

Έγινε πλήρης ανακαίνιση των υδραυλικών – αποχέτευσης και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Δημιουργήθηκαν νέες τοιχοποιίες για το διαχωρισμό των διαμερισμάτων και κατασκευάστηκε δώμα στη ταράτσα.

Κατασκευάστηκαν μοντέρνες κουζινες και ντουλάπες, βακελιτικού τύπου, στις τρεις κατοικίες.

Τοποθετήθηκαν νέα κουφώματα αλουμινίου της εταιρείας Europa.

Έγινε τοποθέτηση πλακιδίων σε όλο το κτίριο.

Έγινε διαμόρφωση της αυλής και καταργήθηκε ο παλαιός βόθρος.

Έγιναν οι απαραίτητες εργασίες γυψοσανίδας στο χώρο της οικίας αφού έγινε θερμομόνωση σε όλα τα ταβάνια του κτιρίου.

Έγινε στεγανοποίηση στην επιφάνεια της ταράτσας, αφού πρώτα έγινε γέμισμα αυτής ώστε να υπάρξουν σωστές ρύσεις.

Έγιναν τα απαραίτητα σπατουλαρίσματα, αστάρωμα των τοίχων και βάψιμο αυτών με χρώματα Ά ποιότητας, εσωτερικά και εξωτερικά.


  • Release Date: 6 Φεβρουαρίου 2018