Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

 

 

  • Έγιναν οι κατάλληλες καθαιρέσεις σε κουζίνα και μπάνιο.
  • Κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε νέα κουζίνα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.
  • Έγινε πλήρης αντικατάσταση της υδραυλικής εγκατάστασης στο χώρο του μπάνιου.
  • Τοποθετήθηκαν νέα πλακίδια στο χώρο του μπάνιου σε απομίμηση τσιμέντου και δημιουργήθηκε χτιστή ντουζιέρα.
  • Έγιναν τα απαραίτητα σπατουλαρίσματα, αστάρωμα των τοίχων και βάψιμο αυτών εσωτερικά.

  • Release Date: 14 Μαΐου 2015