Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Αλλαγή υδραυλικών σωληνώσεων + μετατροπές
 • Μερική ηλεκτρολογική ανακαίνιση
 • Αλλαγή κουφωμάτων αλουμινίου
 • Αλλαγή εσωτερικών πορτών
 • Αλλαγή πόρτας Ασφαλείας
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Μερεμέτια – Σοβατίσματα κτλ
 • Γυάλισμα μαρμάρων
 • Τρίψιμο – Γυάλισμα ξύλιων δαπέδων

 • Release Date: 16 Σεπτεμβρίου 2015