Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

  • Ο πελάτης ήθελε να κάνει αλλαγές στο σαλόνι του και να τονίσει κάποια σημεία στο χώρο του.
  • Καθαιρέθηκαν οι παλιές κατασκευές γυψοσανίδας και δημιουργήθηκε μία μεγαλύτερη στο κέντρο του ταβανιού που περιλαμβάνει γύψινα σποτ και περιμετρικό κρυφό φωτισμό led.
  • Σε αρκετά σημεία όπως στο τοίχο που τοποθετείται η τηλεόραση έγιναν εργασίες γυψοσανίδας και τοποθετήθηκε ο κατάλληλος φωτισμός.

  • Release Date: 5 Μαΐου 2015