Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

  • Γκρέμισμα μεσοτοιχίας κουζίνας – σαλονιού
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Υδραυλικές εργασίες
  • Ολική ανακαίνιση Μπάνιου
  • Σχεδιασμός και κατασκευή ντουλαπιών κουζίνας
  • Τοποθέτηση πλακιδίων
  • Εργασίες αποκατάστασης και ελαιοχρωματισμοί

    • Release Date: 19 Μαΐου 2014