Στη συγκεκριμένη ανακαίνιση αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα υγρασιών, τα οποία καταπολεμήθηκαν με ειδικά μονωτικά τσιμεντοειδούς βάσης. Ακόμα, έγινε ανακαίνιση υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, δαπέδων, σοβατίστηκαν εκ νέου οι τοίχοι και έγινε τοποθέτηση γυψοσανίδας για να καλυφθούν οι σωληνώσεις των καλοριφέρ και ο εξαερισμός του απορροφητήρα.


  • Release Date: 14 Μαΐου 2015